Ten, kto zamierza czynić dobro, nie może oczekiwać,

iż ludzie będą mu usuwać kamienie z drogi,

ale musi być przygotowany na to,

że mu je będą rzucać na drogę.

— Albert Schweitzer