Kategoria: Aktualności

Dzień Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, uśmiechu każdego dnia a także zadowolenia i satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Zarząd Regionu Łódzkiego

Raport pielęgniarski

Przypominamy o akcji wpisywania stanu łóżek na oddziale szpitalnym do raportu pielęgniarskiego !
Raport pielęgniarski stanowi dokumentację medyczną, a o jego treści decyduje wyłącznie pielęgniarka która go sporządza. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie ograniczają treści wpisów w raporcie, a jakiekolwiek próby ich ograniczania przez przełożonych czy wewnątrzzakładowe zarządzenia/ procedury/ regulaminy (poprzez np. zakazy dokonywania w raportach określonych „niewygodnych” dla pracodawcy wpisów lub nakazy dokonywania tylko określonych wpisów) są niezgodne z prawem i nie obowiązują. Raport pielęgniarski może zawierać wszelkie informacje, które pielęgniarka uzna za istotne w przebiegu danego dyżuru.

Pisaliśmy o tym tutaj: http://ozzpip.pl/posiedzenie-prezydium-zarzadu-krajowego-ogolnopolskiego-zwiazku-zawodowego-pielegniarek-i-poloznych-16-04-2019/.

Tym samym Prezydium Zarządu OZZPiP zarekomendowało swoim członkom i całemu środowisku pielęgniarek i położnych, regularne wpisywanie do raportów pielęgniarskich w poszczególnych oddziałach informacji obejmujących:

–liczbę łóżek oficjalnie zgłoszonych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym oddzielnie łóżek specjalistycznych tj. liczby łóżek intensywnej opieki medycznej, liczby łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego, liczby łóżek dla noworodków, liczby inkubatorów, liczby łóżek dla intensywnej terapii, liczby łóżek intensywnej opieki oparzeń, liczby łóżek intensywnej opieki toksykologicznej, liczby łóżek dla intensywnej terapii noworodka, liczby łóżek opieki ciągłej dla noworodków po sztucznej wentylacji, liczby łózek opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego, liczby łóżek nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej,

Środki na wynagrodzenia

W wyniku naszych działań do konsultacji trafił w poniedziałek projekt rozporządzenia MZ, który przedłuża do 31 marca 2020 r. obowiązujące przepisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz obowiązujące zasady wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych.

Zawarte w nim zapisy utrzymują środki na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jako oddzielnie kontraktowane do końca marca 2020
Taki mechanizm ułatwi weryfikację prawidłowości dysponowania tymi środkami. Projekt można przeczytać pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323550/katalog/12621758#12621758

Nasze pismo skierowane wspólnie z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych do Ministra Zdrowia mogą Państwo przeczytać poniżej.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE !!!

W DNIACH OD 01.08.2019 DO 19.08.2019 SIEDZIBA BIURA ZARZĄDU REGIONU ŁÓDZKIEGO OZZPiP CZYNNE BĘDZIE: W PONIEDZIAŁKI OD 15:00 DO 18:00 I W CZWARTKI OD 15:00 DO 17:00. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.