Kategoria: Z prac zarządu

Posiedzenie Zarządu Regionu Łódzkiego OZZPiP

W dniach 15 – 19 września 2014 roku odbyła się kolejna Sesja wyjazdowa Zarządu Regionu Łódzkiego OZZPiP. Uczestnikami byli członkowie Związku.

Oprócz najważniejszych tematów dotyczących prac związkowych, członkowie uczestniczyli w szkoleniu na temat:

“Psychologiczne aspekty mobbingu i dyskryminacji”.

W imieniu Zarządu Regionu Łódzkiego i Prezydium dziękujemy wykładowcy za ciekawą prezentację.

Pismo do Ministra Zdrowia

Warszawa, 12 czerwca 2014 r. ZK/1011/VII/2014  Pan

                                                                                                                           Bartosz Arłukowicz

                                                                                                                           Minister Zdrowia

W dniu 10-06-2014r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu przekazanym przez Ministra Zdrowia. Zgodnie z projektowanymi zmianami, pielęgniarki i położne mają być uprawnione do samodzielnego udzielania – w określonym zakresie – świadczeń diagnostycznych i leczniczych.

Rozszerzenie uprawnień obejmie jednak tylko i wyłącznie pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem, posiadające niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie ordynacji leków, którą mają uzyskać w przyszłości :

  • w ramach kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia (kierunki pielęgniarstwo i położnictwo),
  • w ramach kształcenia podyplomowego specjalizacyjnego,
  • w ramach kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem na poziomie kursu specjalistycznego.

1/ Pielęgniarki i położne, posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, mają mieć według projektu prawo ordynować leki i samodzielnie wypisywać recepty na lekarstwa o określonym składzie, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe (specyfikacja tych substancji i środków ma się pojawić dopiero w przyszłości w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, którego obecnie brak). Pielęgniarki i położne, posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo mają mieć również prawo wypisywać recepty i zlecenia na: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, określone wyroby medyczne pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego w danym zakresie. Projekt zastrzega, że zlecanie leków i badań powinno być poprzedzone osobistym badaniem pacjenta.