Posiedzenie Zarządu Regionu Łódzkiego OZZPiP

W dniach 15 – 19 września 2014 roku odbyła się kolejna Sesja wyjazdowa Zarządu Regionu Łódzkiego OZZPiP. Uczestnikami byli członkowie Związku.

Oprócz najważniejszych tematów dotyczących prac związkowych, członkowie uczestniczyli w szkoleniu na temat:

“Psychologiczne aspekty mobbingu i dyskryminacji”.

W imieniu Zarządu Regionu Łódzkiego i Prezydium dziękujemy wykładowcy za ciekawą prezentację.