Tag: slider

Białe Miasteczko 2.0

PROTEST 11 WRZEŚNIA 2021 Warszawa. Wielka manifestacja wszystkich zawodów ochrony zdrowia, która zakończyła się utworzeniem Białego Miasteczka 2.0.

Postulaty:

241635885_4270852012991213_324367129329619469_n

Każdego dnia inny Region jest na “posterunku” w Białym Miasteczku. 04.10.2021 roku tym Regionem był Region Łódzki. 05.10.2021r. wspieraliśmy także inny Region. Fotorelacja z Białego Miasteczka w Galerii

Manifestacja Zawodów Medycznych – 11 wrzesień 2021

Dziękujemy Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy poświęcając swój wolny czas byli dzisiaj na Manifestacji Zawodów Medycznych w Warszawie. Dziękujemy pacjentom, którzy stający przy drodze przemarszu dziękowali nam za nasze poświęcenie.
W jedności siła, chcielibyśmy, abyśmy na co dzień byli tak zwarci i gotowi do działania. Związek Zawodowy to organizacja do której należymy dobrowolnie. Pamiętajmy, aby Związek coś osiągnął musi mieć wsparcie. Większość z nas niestety kończy już karierę zawodową. Zadbajmy o to, aby młode pokolenie, które wchodzi do zawodu również poczuło “ducha” związkowca. Pamiętajmy, musimy być razem. W naszym zawodzie ważne jest wykształcenie, ale ważne jest również doświadczenie. Uczymy się od starszych. Dlatego tak ważne jest to, aby nasze postulaty dotarły do rządzących. Dziękujemy jeszcze raz. Pozdrawiamy
Zarząd Regionu Łódzkiego
OZZPiP

WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA: WARSZAWA, 11 WRZEŚNIA 2021

W dniu 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w którego w skład wchodzą przedstawiciele 11 samorządów i związków zawodowych z branzy ochrony zdrowia.

Oprócz pilnego spotkania z Premierem RP Komitet postuluje o:

  • znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB)
  • zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej
  • zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń
  • podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
  • zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

NA 11 WRZEŚNIA 2021 r. NA GODZINĘ 12:00 ZAPLANOWANO W WARSZAWIE WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA – już teraz zachęcamy do przyjazdu do Warszawy i udziału w proteście!

Krystyna Ptok
Przewodnicząca OZZPiP