Ogłoszenie

Informujemy, że z dniem 01.06.2020 roku Biuro Zarządu Regionu Łódzkiego OZZPiP jest już otwarte. Godziny urzędowania nie zmieniły się.

Prezydium Zarządu Regionu Łódzkiego OZZPiP